Sprostowanie do programu na miesiąc styczeń 2018

Zarząd SKK zmienia termin Spotkania opłatkowego członków Szczecińskiego Klubu Katolików, które miało być 25 stycznia 2018 r.   

Uzgadniany jest termin na 1 lutego 2018 o godz. 19:00 – potwierdzenie terminu przesłane zostanie osobnym komunikatem.

Przyczyna:

25 stycznia 2018 roku przypada ostatni dzień spotkań w trwającym od 18.01.2018 r. Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W tym dniu 25.01. o godz. 19.00 w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba, ul. św.Jakuba 1, odbędzie się Uroczysta Liturgia Słowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa, stanowiąca zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, do udziału w której Zarząd SKK zachęca wspólnotę członków Klubu.

Pełny przebieg Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Szczecinie (tekst ze strony www Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej). W tym roku będziemy przeżywać go pod hasłem: „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6).

1) Czwartek, 18.01, godz. 18.00 – Kościół Ewangelicko-Augsburski, ul Energetyków 8,
2) Piątek, 19.01, godz. 18.30 – Bazylika pw. św. J. Chrzciciela, ul. Bogurodzicy 3a,
3) Sobota, 20.01, godz. 19.00 – Kościół pw. św. Jana Ewangelisty, ul Świętego Ducha 9,
4) Niedziela, 21.01, godz. 19.00 – Kościół pw. Świętej Rodziny, ul. Król. Kor. Polskiej 28,
5) Poniedziałek, 22.01, godz. 18.00 – Kościół Polskokatolicki, Plac św. Piotra i Pawła,
6) Wtorek, 23.01, godz. 18.00 – Kościół Prawosławny, ul. Zygmunta Starego 1,
7) Środa, 24.01, godz. 18.00 – Karmel pw. Miłości Miłosiernej, ul. Strzałowska 26b,
8) Czwartek, 25.01, godz. 19.00 – Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba, ul. św.Jakuba 1, Uroczysta Liturgia Słowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa, stanowiąca zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

 

Inne wydarzenia i ważne daty w najbliższym czasie.

Książnica Pomorska (informacja ze strony www).

18 stycznia 2018, godz. 17:00 Sala im. Zbigniewa Herberta Debata „Cud Niepodległości”

Tematyka poświęcona odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dyskusja dotyczyć będzie „Cudu Niepodległości”, a udział w debacie wezmą: prof. dr hab. Janusz Faryś, prof. dr hab. Włodzimierz Suleja oraz prof. dr hab. Adam Wątor. Spotkanie poprowadzi Dariusz Baranik. 


22.01.2018 r.
Rocznica śmierci Sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty – 1986 r.

Książnica Pomorska (informacja ze strony www).

26 stycznia 2018, godz. 17: 00 Sala im. Stanisława Badonia „Organizacja kościelna w Ziemi Wkrzańskiej”

Z cyklu „Nowości regionalne” z dr. Markiem Okoniem, autorem książki: Organizacja kościelna w przedreformacyjnej prepozyturze „wkrzańskiej”. Studium historyczno-osadnicze.

2.02.2018 r.   Święto Ofiarowania Pańskiego. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. Dzień Życia Konsekrowanego.

3.02. 2018 r. Dzień imienin Biskupa Mariana Błażeja Kruszyłowicza

Szczęść Boże
Za Zarząd SKK
Andrzej Bering

Szczecin, dnia 16.01.2017 r.

Spotkania Klubowe w Styczniu 2018

Informacja o spotkaniach klubowych w miesiącu styczniu 2018 r.

11 stycznia 2018 r. godz. 19:00

(sala nr 3 przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie ul. Bogurodzicy 3 a)

„Prekolumbijskie księgi mezoamerykańskie”.
Radosław DELIDA – Kustosz, Książnica Pomorska

18 stycznia 2018 r. godz. 19:00

(sala nr 3 przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie ul. Bogurodzicy 3 a)

„Inicjatywy Klubów Inteligencji Katolickiej w roku 2017.”
Refleksje po 37 Pielgrzymce KIK na Jasną Górę w Częstochowie w roku 2017, w której uczestniczyło ok. 220 osób z całej Polski i po spotkaniu Prezesów KIK,
Andrzej Bering, uczestnik spotkania Prezesów

25 stycznia 2018 r. godz. 19:00

(sala nr 3 przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie ul. Bogurodzicy 3 a)

„Spotkanie opłatkowe Członków Szczecińskiego Klubu Katolików połączone z kolędowaniem.”
Zwyczajem ubiegłych lat zapraszamy znamienitych Gości.

Uczestników spotkania zapraszamy do przygotowania drobnych (2-3) upominków, które będziemy losować w ramach mikołajkowej tradycji, a także o skromne co nieco na stół opłatkowo-wigilijny (np. własne wypieki lub coś sałatkowego)

Zapowiedź spotkania na m-c luty 2018.

W nawiązaniu do zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę przyjrzymy się atmosferze panującej w gremiach politycznych zachodniej Europy przełomu XIX i XX wieku w relacji do zabiegów środowisk patriotycznych na rzecz odzyskania niepodległości Polski. W jeden z czwartków lutego ( jeszcze uzgadniany) ks. dr Jan Marcin Mazur podzieli się refleksją pod roboczym tytułem  „Argumenty niemieckich socjalistów za potrzebą wskrzeszenia Polski”.

Komunikaty Zarządu SKK.

  1. Zarząd SKK odbył posiedzenie programowe w dniu 4.01.2018 r.
  2. Zachęca się Członków Klubu do uregulowania zaległych składek i zapraszania Przyjaciół na spotkania.

Szczęść Boże
Za Zarząd SKK Andrzej Bering