Patron klubu

Michał Plater-Zyberk – sylwetka patrona SKK

Michał Platerk-Zyberk urodził się 24 maja 1937 r. w Wilie, zmarł 14 lutego 1981 w Zakopanem.

W Szczecinie chciał rozpocząć studia na Politechnice Szczeińskiej, lecz w latach 1954 i 1955 nie został przyjęty, mimo zdania egzaminów, z powodu „pochodzenia i nie skrystalizowanego światopoglądu”. Udalo się to dopiero po odwilży w 1956 r.

Przez cały okres studiów i później aktywnie działał w Duszpasterstwie Akademickim przy parafii św. Andrzeja Boboli , w latach 1950- 1970, kierowanym przez O. Władysława Siwka, który wywarł ogromny wpływ na postawy szczecińskiej inteligencji. Michał organizował pomoc dla represjonowanych studentów (po marcu 1968 r.) oraz robotników Ursusa i Radomia (w 1976 r.). Współpracował z ROPCiO ( Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela), następnie z KSS KOR.

Po skończeniu studiów pracował na kolei: jako maszynista ,później naczelnik parowozowni. Z tego stanowiska dwukrotnie go zdejmowano ze względu na wyraziste demonstrowanie postaw religijnych.

Działał również w PTTK :w Klubie Tatrzańskim i Kole Przewodników.

Wraz z małżonką Zofią , organizował w Szczecinie Poradnictwo Rodzinne- szczególną Jego troską była obrona życia dzieci nienarodzonych. Należał do inicjatorów wybudowania Domu Samotnej Matki w Karwowie.

W 1980 r. bardzo aktywnie włączył się w organizowanie NSZZ „Solidarność” – został Przewodniczącym Komisji Zakładowej Pomorskiej DOPK oraz członkiem Prezydium Zarządu Regionu .

Wszystkim obecnym na nadzwyczajnym posiedzeniu Międzyzakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność” z udziałem wicepremiera S. Macha (29.01.1981 r.), utkwiło w pamięci ostatnie publiczne wystąpienie Michała: „Zagrożenie Bytu Narodu”, w którym wymieniał te zagrożenia: niedożywienie, naruszanie równowagi ekologicznej, alkoholizm i przerywanie ciąży.

Jesienią 1980 r. bardzo zaangażował się w utworzenie w Szczecinie KIK-u, który ostatecznie przyjął nazwę : Szczeciński Klub Katolików. Był członkiem pierwszego Zarządu Klubu.

W lutym 1981 r. wyjechał na narty do Bukowiny Tatrzańskiej, tam dostał zawału serca , po przetransportowaniu do szpitala w Zakopanem, zmarł 14 lutego. Jego pogrzeb w Szczecinie zgromadził tłumy, które w procesji pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Gałeckiego, odprowadziły Go z kościoła św. Andrzeja Boboli na Cmentarz Centralny. Ks. biskup Kazimierz Majdański , który był wówczas w Rzymie, w swoim liście napisał :„…wzorowy mąż i ojciec, wybitny chrześcijanin.”

Walne Zebranie Szczecińskiego Klubu Katolików 19 września 1986, obrało Go za Patrona Klubu, jako wzór postawy chrześcijańskiej i patriotycznej.

opracowanie: Krystyna Bodnar- prezes SKK

ZOBACZ TAKŻE:

1. Publikacje na temat Michała Platera-Zyberk

2. Wystąpienia Michała Platera-Zyberk

3. Odznaczenia Michała Platera-Zyberk

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *